Dosud platily pro žadatele o městské byty určité podmínky, které zůstávají i nadále (vlastník musí být zletilý, nesmí vlastnit jiný byt ani rodinný dům atd.). Problém však byl v samotném přidělování bytů.

Neexistovalo žádné měřitelné kritérium, podle kterého by se byty daly objektivně přidělit. Proto se vedení radnice snažilo ve spolupráci s právníky a bytovou komisí vymyslet kritéria, která by byla objektivní. Výsledkem jsou nové zásady pronajímání městských bytů, jejichž nejdůležitějším kritériem je nabídnutá výše nájemného.

„Na úřední desce bude nově zveřejňován každý záměr pronajmout městský byt. Občané Mikulova, kteří splní dané podmínky, se mohou přihlásit do výběrového řízení a obálkovou metodou navrhnout výši nájemného. Otvírání obálek se mohou všichni žadatelé zúčastnit,“ vysvětluje místostarostka Ilona Žišková Vágnerová a dodává, že vedení města chtělo touto cestou docílit toho, aby pronajímání bytů bylo spravedlivější a transparentní.

km, Mikulovský zpravodaj