Po zveřejnění auditu z minulého týdne, z něhož vzešlo, že minulá koalice „rozházela“ padesát milionů korun, poslal exstarosta a současný zastupitel Dymo Piškula (Pro Region) prvnímu muži města Oldřichu Ryšavému (ČSSD) otevřený dopis.

V něm Piškula osočil svého nástupce z kriminalizování a podlého pomlouvání. „Máte-li nehoráznou drzost tvrdit, že jsme okradli město o padesát milionů korun, veřejně Vás vyzýváme, abyste podal trestní oznámení a nekličkoval jak zbabělý králík. Jsme totiž přesvědčení, že pro očištění našeho jména, musí celý případ řádně prošetřit policie, případně soud,“ stojí v dopise, pod nímž je podepsaný rovněž senátorský kandidát Zbyněk Chlumecký.

Starosta nastínil, že podobný krok se dal ze strany současné opozice čekat. Zda skutečně dojde na trestní oznámení, nechce zatím příliš komentovat. „V tuto chvíli nechci předjímat. Každopádně audit, který jsme obdrželi ve čtvrtek, dostane k dispozici externí právní firma, aby navrhla, jak máme s výsledky zacházet dále,“ sdělil Ryšavý.

Piškula má jasno. Pokud nejvyšší představitelé města odmítnou podat trestní oznámení, udělají to opozičníci z Pro Regionu sami.

„Od začátku volebního období pana Ryšavého, je Pro Region terčem útoků, které mají za cíl nás kriminalizovat. Po minulých kontrolách se ukázalo, že vše bylo v pořádku. To už ale nikdo nenapsal,“ nechal se slyšet Piškula. Je přesvědčený, že jedinou cestou je nyní obhajoba u soudu.

„Když o někom řeknu, že ukradl padesát milionů korun, mám povinnost podat trestní oznámení. Nemohu se přece chovat jako naprostý zbabělec a skunk, že budu někoho neustále pomlouvat, aniž bych mu něco dokázal,“ pokračoval Piškula.

Zhruba dvě hodiny po včerejším poledni obeslal novináře, radní a zastupitele otevřeným dopisem také Ryšavý. Reagoval v něm na výzvy, jež směřovaly k jeho osobě ze strany opozičníků. Vyvrací například pochybnosti při zadávání výběrového řízení na provedení auditu, důvody brzkého zveřejnění výsledků či obhajuje nákup pozemku pro stavbu rodinného domu.

„Musím upozornit na to, že vedoucím auditorského týmu je Jiří Ficbauer, viceprezident Komory auditorů České republiky a člen prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem,“ napsal starosta. Brání se tak nařčení, že kontrola, podle něj sporných, zakázek z minulého volebního období je zmanipulovaná.

Opoziční zastupitelka Marta Strušková (KSČM) se domnívá, že posuzování výsledků auditu je ze strany současných představitelů města příliš dramatické. „Myslím si, že se z toho dělá zbytečně velká aféra. Je potřeba, aby takové věci byly posuzované z tehdejších podmínek a aby se k němu vyjádřila také druhá strana,“ reagovala Strušková, jež se s kontrolním výstupem ještě podrobně seznámí. Zastupitelé dostanou dokumenty k nahlédnutí do konce týdne.

OTEVŘENÝ DOPIS podepsaný Dymo Piškulou a Zbyňkem Chlumeckým.

Vážený pane doktore Ryšavý,

máte-li nehoráznou drzost tvrdit, že jsme okradli město o 50 mil. korun, veřejně Vás vyzýváme, abyste podal trestní oznámení a nekličkoval jak zbabělý králík. Jsme totiž přesvědčení, že pro očištění našeho jména, musí celý případ řádně prošetřit policie, případně soud.

Dymo Piškula.

Kriminalizování a podlé pomlouvání našeho politického uskupení není podle mne ničím jiným, než snaha odpoutat pozornost a zakrýt neschopnost řádně řídit toto město. Myslíme, že už mnoho občanů cítí, že směr, kterým se pod Vaším vedením ubírá město, je směrem o mnoho kroků zpátky, směrem bez dalšího rozvoje a absence jakýchkoli pozitivních vizí do budoucnosti.

Je tu ovšem několik bodů, které by si zasloužily, aby byly z Vaší strany řádně vysvětleny. Po exemplární ukázce dosti podivných praktik Vás a Vašich spolupracovníků, by bylo dosti naivní si myslet, že i audit jste nechal náhodě.

1. Proč bylo první výběrové řízení na audit zrušeno? Proč o dalším výběrovém řízení nerozhodovala rada? Proč nebyla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka, a došlo k bezdůvodnému prodražení celého záměru.

2. Proč se s výsledky auditu nemohli včas a řádně seznámit zastupitelé a všechny osoby, kterých se audit týká před jeho zveřejněním.

3. Proč do auditu nebyly zařazeny i investiční akce, které byly na radnici prováděny pod Vaším a Parolkovým vedením? Týká se to zejména zakázek při porcování medvěda v poslanecké sněmovně, kdy nikdo jiný kromě Vás a stranických spolupracovníků nemohl do těchto výběrových řízení aktivně vstupovat pod vyhrůžkou, že jinak peníze z Prahy nedoputují. Týká se to zejména investičních akcí – rekultivace skládky v Charvátské Nové Vsi, rekonstrukce „prádelny“ na městské muzeum, rekonstrukce Základní umělecké školy, rekonstrukce ZŠ na sídlišti na Valtické a mnohé jiné, které byly mnohokrát upraveny o nejrůznější dodatky převážně sloužící k navýšení vysoutěžené ceny.

4. Proč v auditu nebyl prozkoumán nákup Vašeho pozemku na stavbu rodinného domu, aby posoudil, zda cena tohoto nákupu byla obvyklá a morální hledisko naprosto čisté?

Policie bude mít spoustu práce při zkoumání výsledků Vámi zinscenovaného auditu a určitě může při této příležitosti prozkoumat i jiné investiční akce, které na městě probíhaly, aby tak město bylo zkontrolováno naprosto dokonale.

Nenajdete-li dostatek vnitřní síly k tomuto logickému vyústění Vašich obvinění, učiníme tak my, abychom na policii, případně soudu dostali možnost se obhájit.

Břeclav 31. 3. 2012

Piškula Dymo – předseda KO SNK ED, člen Pro region
zastupitel města Břeclavi

Zbyněk Chlumecký – člen Pro region, kandidát do senátu za SNK ED
zastupitel města Břeclavi

OTEVŘENÝ DOPIS Oldřicha Ryšavého

Vážený pane inženýre Piškulo, vážený pane magistře Chlumecký,

dovolte, abych reagoval na váš otevřený dopis, který jste zaslali mně i některým médiím a který se týkal informací k dopisu pro vedení města Břeclav k provedení právního a ekonomického auditu vybraných zakázek.

K vašim dotazům uvádím následující:

1.U prvního výběrového řízení byla jediným kritériem cena. Nejnižší nabídky nezaručovaly kvalitní pracovníky, protože za nabízené ceny by jen těžko mohli odvést kvalitní práci. Na základě zrušení výběrového řízení bylo vypsáno nové, kde dalším kritériem byl i postup prácí včetně jednolitých jmen lidí, kteří se budou na auditu podílet. A to tak, aby byla zaručená kvalita jednotlivých pracovníků. Komisi jsme rozšířili na zástupce všech koaličních partnerů. Podle vnitřní směrnice tento výběr schvaluje starosta nebo místostarosta. Rada o výběru byla informovaná na následujících zasedáních rady.

Starosta Oldřich Ryšavý.

Musím také upozornit na to, že vedoucím auditorského týmu společnosti Fiza je Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA, viceprezident Komory auditorů České republiky a člen prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.

2.Dopis auditora je posudek na vybrané zakázky, a proto nepodléhá stejnému režimu jako audit hospodaření města a jeho projednávání. Přesto byli na radu města pozvaní i zástupci opozice, a to Ing. Pavel Dominik a Leopold Levák. Samozřejmě se s ním seznámili všichni radní. Tím se stal audit veřejně přístupný, obyvatelé k němu mají přístup podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zastupitelé jej dostanou během tohoto týdne.

3. Investiční akce, které vzpomínáte, byly realizované v období 2002 – 2006, a jak jistě víte, ve vedení města byl starosta Ing. Dymo Piškula. Všechny vámi uváděné akce byly řádně vysoutěžené, a to vždy firmou, která se profesionálně zabývá výběrovým řízením. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce, kde byla použitá státní dotace, kontrolu provedlo příslušné ministerstvo a definitivní přiznání dotace bylo vždy až po kontrole finančního úřadu. Takže kontrola byla dvoustupňová, což nelze říct o akcích kontrolovaných v rámci tohoto auditu.

Základní uměleckou školu kontroloval kontrolní výbor a postupy prací na zámku finanční výbor. Chtěl bych také upozornit, že jsem v tomto období byl neuvolněným radním. Navíc je zajímavé, že v brožuře, kterou město vydalo před volbami jako investice 2000 až 2010, jsou všechny vyjmenované jako úspěch radnice.

4.Při prodeji pozemku pro stavbu mého rodinného domu jsem na radě i zastupitelstvu nahlásil podjatost. Cena byla 400 korun za metr čtvereční, cena byla snížená oproti stavebním pozemkům z důvodu stavby pohraničního bunkr – řopíku. Vy sám jste, pane Piškulo, na jednom zastupitelstvu prohlásil, že prodej byl v pořádku.

Momentálně se výsledky auditu jedenácti zakázek zkoumají, podrobíme je právní analýze a na základě toho rozhodne vedení města o dalším postupu.

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města