Aby se zvířatům nic nestalo, rozhodlo se vedení obce spolu se Správou Chráněné krajinné oblasti Pálava rychle zakročit.

Nechali vyrobit speciální hnízdní podložku, kterou umístili s již postaveným hnízdem na sloup nad dráty. Díky tomu nedošlo jak k ohrožení života čápů, tak i dodávky elektrické energie do celé obce.

„O rok později je dílo korunované úspěchem. Na konci dubna tam čápi zahnízdili a v červnu vyvedli dvě mláďata, která pomalu rostou a lze očekávat, že rozšíří řadu pravidelně hnízdících čápů na území Chráněné krajinné oblasti Pálava,“ potvrdil úspěch dobré spolupráce obce a ochránců přírody Jan Miklín ze Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava. A jak dodal, lidé by neměli zapomenout na to, že Ptačí oblast Pálava byla v roce 2004 vyhlášená mimo jiné i pro zajištění ochrany právě tohoto druhu ptáků.