Vymizení čápů má několik příčin. „Jedna z hlavních je fakt, že ubývá přirozených hnízdišť v podobě samostatně stojících dubů, které v poslední době odumírají. Mají také konkurenci v podobě orlů, kteří sice čápy cíleně nepronásledují, ale ruší je při hnízdění,“ vysvětlil ornitolog David Horal.

15párů čápa bílého letos pozorovali ornitologové při hnízdění v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Je to o polovinu méně než loni.

Důležitý faktor je podle něj i nedostatek podzemní vody a sucho. „Je to dlouhodobý problém, který způsobila stavba Novomlýnských nádrží. Brání přirozené záplavě území, která zde v dřívějších dobách byla zcela běžná. Bez dostatečné vláhy stromy pomalu vymírají a ptáci nemají kde hnízdit. V současné době se snažíme duby v oblasti obnovovat, ale narážíme na problém, že rostou velmi pomalu,“ uvedl vedoucí polesí Jiří Netík.

Pomoci mají zavlažovací kanály i umělé náhrady za duby. „Od devadesátých let se snažíme postupně vodu do oblasti přivést zpět pomocí zavlažovacích kanálů. Situaci s duby zatím řešíme náhradou v podobě umělých míst k hnízdění, která umisťujeme do volného prostranství. Ta v krajině přetrvají, než nové stromy plně vzrostou,“ doplnil Netík. 

ADAM PAVELKA