Strašidelní černokněžníci se nenechali zahanbit a na tanečním parketu doprovázeli své slizké a plesnivé kolegyně nejrůznějšími tanečními kreacemi za doprovodu skupiny Kdes byls. Tu naráz přiletěly ty vůbec nejplesnivější a nejzkaženější babizny a rázem bylo ještě veseleji.

Nechybělo opékání špekáčků na čarodějném ohni. Odborná kouzelnická porota nakonec odměnila tři nejlepší dětské masky dortem, ale se starými vysloužilými čarodějkami to bylo horší. Sto a víceleté kolegyně nakonec porotci odměnili lektvarem, který prý mají rády ze všeho nejvíc, totiž vodkou.