Kam až může zajít spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, dokazuje případ, kterým nyní žije Kobylí. Pracovnice obecního úřadu Milena Čejková tam dostala po pětadvaceti letech výpověď. S vyhazovem se ale jen tak nesmířila. Do zpravodaje Kobylí dědina napsala článek, v němž poukazuje na chyby a nekalosti, kterých se měla dopustit starostka obce Dagmar Kovaříková s ostatními radními.

„Není s podivem, že téměř veškerá výběrová řízení na stavební práce vyhrála firma místostarosty Miroslava Kunického a na veškeré instalatérské práce firma Getec radního Antonína Kováříka?“ poukázala Čejková na podivné jednání vedení obce v téměř dvoustránkovém článku.

Takových nařčení je plný. „Prý v rámci hasičského cvičení došlo k napouštění bazénů radního Antonína Kováříka, manželů Kovářových, vedoucího Technických služeb obce Kobylí i ostatních příbuzných či známých obecních radních z požárních hydrantů,“ píše například pořádně nabroušená Čejková.

Radní a ostatní pracovníci obce, kterých se ve svém dopise dotkla, se rozhodli zveřejnit své reakce ještě v témže čísle zpravodaje. „Paní Čejková ve svém emotivním příspěvku, vedená pocitem křivdy a závisti, zkresleně a nepravdivě napadá všechny, kteří mají blízko k vedení obce,“ uvedl jednatel společnosti Getec Antonín Kovářík.

„Za svou osobu chci podotknout, že naše firma dělala pro obec několik zakázek, většinou drobných neatraktivních oprav a havárií, o které neprojevil nikdo jiný zájem,“ dodal radní.

Podle starostky Kobylí Dagmar Kovaříkové je obsah článku nepravdivý, pomlouvačný a urážející. „Je to opravdu skandální, velice mě mrzí, že nás vystavila takovýmto nepodloženým nařčením,“ vyjádřila se Kovaříková, která článek do obecního zpravodaje zařadila i přes svůj nesouhlas s jeho obsahem.

„Myslela jsem, že poslední loňský zpravodaj bude poklidný, ale nemá cenu takovéto věci uhlazovat a zametat pod koberec. Proto jsme považovali za nutné se k tomu ihned vyjádřit,“ vysvětlila starostka.

Už ve své reakci ve zpravodaji napsala, že pokud se Milena Čejková kobylským radním neomluví, je připravena s ní vést spor právní cestou. „Když jsem nad tím uvažovala, myslím si, že se vytrestala sama. Pokud nenastoupí do rodinné firmy, bude mít velmi těžkou situaci na trhu práce,“ vyjádřila své přesvědčení Kováříková.

„Kdo by chtěl zaměstnankyni, která pomlouvá svou firmu? Na to, jakou dobu pracovala na obecním úřadě, nezná mechanizmy, které jsou k jeho fungování třeba,“ dodala.