„Návrhy musí být podávány na schváleném formuláři a doručeny písemně na adresu městské podatelny,“ usnesli se zastupitelé na prosincovém zasedání. Návrh může podat pouze fyzická osoba. Ocenění vybraným kandidátům bude slavnostně předáno při oslavě 100. výročí připojení Valticka k Československu, které město oslaví v tomto roce.