„Program je určený k pokrytí cestovních nákladů na zahraniční projekt v rámci programu Erasmus+ či EuroMED Youth a na úhradu nezbytné stravy účastníka, například při delším čekání na nádraží či letišti," uvedl prezident centra v Břeclavi Jan Miklín.

O příspěvek mohou žádat všichni zájemci starší osmnácti let s českým občanstvím a trvalým pobytem na území České republiky. Potřeba je také doložit, že jejich rodina pobírá přídavek na dítě nebo se její příjem rovná nejvýše jeden a půl násobku životního minima. Žadatelé navíc vyplní přihlášku a napíší motivační dopis.

Kromě oficiálních webových stránek se s potřebným formulářem lze setkat rovněž na břeclavských středních školách, v knihovně nebo sídlech sdružení, které nabízí vyplnění volného času.

Projektová koordinátorka Jana Parolková tvrdí, že se setkává s mladými lidmi, kteří si nemohou zahraniční pobyt dovolit kvůli nákladům na jízdenky či letenky. Samotné projekty mají přitom zdarma díky proplácení z evropských programů. „Přestože zvláště v poslední době vysíláme na mezinárodní projekty ročně stovky účastníků, všimla jsem si, že projekty stále nejsou dostupné všem mladým lidem, kteří by se jich chtěli zúčastnit. Mnoho z nich, a ani jejich rodiče, nemá takové možnosti, aby si mohli koupit jízdenku, která by je na projekt dopravila," sdělila Parolková.

Na kontě je úvodních deset tisíc korun, které tam poslal její otec, místostarosta okresního města Jaroslav Parolek. Menší částky poskytli také členové centra. (liv)

Jak na to?

Formulář žádosti o grant je dostupný na webu sdružení www.eycb.eu. Všechny dokumenty je třeba doručit na mailovou adresu eycb.info@gmail.com nebo na adresu Evropské centrum mládeže Břeclav; sady 28. října 1; Břeclav 690 02. Více informací lze získat také na telefonním čísle 605 081 878.