Původní záměr odstartoval pouze Jihomoravský kraj a Lednice. „Nyní do sdružení přistupuje Masarykova univerzita, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Centrála cestovního ruchu – jižní Moravy,“ uvedl krajský zastupitel Jiří Kadrnka.

Přistoupení nových členů do zájmového sdružení náleží dodatek k zakladatelské smlouvě a změna stanov, ve kterých se mění zejména seznam členů, počet a složení představenstva sdružení, způsob svolávání představenstva a způsob hlasování. „Dalším předpokladem je zřízení pětičlenné dozorčí rady. Jihomoravský kraj do ní navrhuje náměstkyni hejtmana Annu Procházkovou,“ sdělil Kadrnka.