Když se manželé Pechovi ze zahrádkářské kolonie Na Širokých ráno vzbudí a vyjdou před svůj dům, celý den jim zkazí zápach z protější zahrady. Stačí jeden pohled a je hned jasné, z čeho se silný odér line.

„Už asi rok sem starší muž ze Staré Břeclavi vozí na kole haraburdí, které vytahuje z břeclavských popelnic. Tu zahradu užívala jeho tchýně, teď sem ale jezdí jenom on. Ten pohled je neskutečný. Obhajuje se tím, že si z toho smetí bude stavět chatku,“ stěžuje si na nepořádek Antonín Pech. Jeho dům totiž bohužel stojí přímo naproti zaneřáděné zahrady.

Manželé Pechovi podali stížnost na Městský úřad v Břeclavi s tím, že požadují, aby muž skládku odklidil. Zdánlivě jednoduchý případ je ale daleko složitější. Alespoň pro odbor životního prostředí a městkou policii. Přehazují si jej jako horký brambor.

„My jsme oznámení o této skládce předali na odbor životního prostředí. Už to má pan Vyhnálek. Ostatní věci by už měli prošetřit oni. My v blokovém řízení řešíme pouze případy, kdy přichytíme viníka při činu,“ uvedl velitel městských strážníků Bohumír Smola.

Vedoucí odboru životního prostředí Vilém Vyhnálek uznal, že je policie o případu informovala. „O stížnosti vím, máme udělanou i fotodokumentaci. Ale náš odbor se tímto konkrétním případem nezabýval, víc o tom ví Zdeněk Opálka z odboru vnitřních věcí,“ řekl. Zdá se, že jsou všichni dobře informovaní, ale o případ, který se táhne už skoro rok, se nikdo nestará. A přitom si sousedé na „vetešníka“ stále stěžují.

Jeho tchýně dostala pozemek Na Širokých k užívání jako dočasnou náhradu. Pozemek běžně obdělávala, aniž by tušila, že na černo. Nevyřídila si totiž nájemní smlouvu s novým majitelem, kterým je od revoluce město.

Dokonce ani vedoucí odboru vnitřních věcí Zdeněk Opálka nedokázal objasnit, co se s černou skládkou na obecních pozemcích stane. „Pokud město pronajímá nějaké pozemky, na kterých nájemník ukládá odpad a obtěžuje tím okolí, měl by s ním majetkový odbor zřejmě vstoupit do jednání a vyzvat jej k napravení nebo vypovědět nájem,“ řekl.

Co ale dělat s tím, když zahrada sice leží na pozemcích města, ale muž ani jeho tchýně, která měla zahradu v nájmu, nyní žádnou smlouvu nemá? „Musíme čekat, až se někdo z nich přihlásí na majetkový odbor, aby s ním smlouvu sepsal. V tuto chvíli mu totiž nemůžeme dokázat, že zahradu opravdu obdělává on. Každopádně se budeme případem dále zabývat,“ vysvětlil složitý případ Opálka.