Pod záštitou knihovny nabízí konverzaci angličtiny bez nároku na honorář. Dobrovolné příspěvky putují na výstavbu vodovodního potrubí v nemocnici v Burundi.

Na konci minulého týdne si dosavadní výtěžek převzala Marguerite Barankitse, ředitelka burundské iniciativy s názvem Maison Shalom. „Výtěžek sbírky půjde do Burundi proto, že jsem tam sám pracoval jako dobrovolník při budování vodovodního potrubí ve vesnici, jejíž obyvatelé museli do té doby nosit vodu z velké dálky. Když jsem viděl tu nesmírnou chudobu, rozhodl jsem se, že dám možnost přispět dalším lidem doma v České republice," uvedl Hoggard.

Přijali padesát kol

Myšlenku anglické konverzace s přesahem měl v hlavě dlouho „Podařilo se to uskutečnit až ve spolupráci s městskou knihovnou," poděkoval autor projektu a zároveň lektor English Clubu.

Předání dosavadního výtěžku sbírky je prvním krokem charitativní činnosti mikulovského English Clubu. Ředitelka nadace se v Mikulově zastavila při cestě po střední Evropě. Předtím pobyla ve Vídni a Poysdorfu.

Při této příležitosti uspořádalo vedení knihovny diskusní setkání s obyvateli, věnované charitativní činnosti a situaci v Burundi. „V jeho závěru převzala paní Barankitse výtěžek sbírky ve výši pět set dolarů," sdělila vedoucí městské knihovny Ilona Salajková.

Podle ní je English Club skvělým příkladem komunitního, tedy společného, vzdělávání. „To nadále rozvíjíme právě ve spolupráci s inspirativními obyvateli jako je Tim Hoggard. Knihovny již dávno nejsou pouze půjčovnami knížek," dodala Salajková.

Kromě zdokonalení se v angličtině lidé při lekcích zjistí, jak se žije lidem v Burundi.

Jiným, již zavedeným projektem, je celorepubliková sbírka Kola pro Afriku. V Břeclavi je sběrné místo v Duhovce. „Za poslední asi půlrok nám lidé přivezli více než padesát jízdních kol," byla ráda Pavla Kachyňová ze střediska volného času.

Ta je koordinátorkou akce, jejímž účelem je pomoci dětem, které v Africe každodenně zdolávají pěšky mnoho kilometrů, aby došly do školy.

Majitelé nepotřebných bicyklů je mohou do Duhovky přivézt každý první čtvrtek v měsíci. První jednodenní akci Kola pro Afriku v Břeclavi organizoval Jaroslav Činčala ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne. „Už jsme se domlouvali s panem Činčalou, že bychom při jednorázové akci v budoucnu vyrazili i do dalších obcí," přemítala Kachyňová.

Doplnila, že v Duhovce chystají i větší propagaci sbírky.

Vyrazí za Masaji

Už jen pár týdnů dělí dobrovolníky z Apoštolské církve od cesty do Tanzánie. V červenci vyrazí z Hustopečí až za Masaji, aby jim vypomohli s podmínkami pro vzdělání. Pastor Karel Fridrich, Radim Fiedler, Jan Gavlík a Miroslav Makovička společně postaví třídu pro tamní školáky.

Sbor Apoštolské církve v Hustopečích navíc peněžně podporuje jedno dítě z Etiopie a dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem Nehemia, který zajišťuje humanitární pomoc.