Vinař Miloš Michlovský si chtěl zaregistrovat pro víno značku Chateau Tři Grácie. Neuspěl. Možnost užití názvu Chateau se totiž váže jen na tradici.
„Chtěl jsem si zaregistrovat značku Chateau Tři Grácie, ale prý ani jedno ze slov chateau a grácie registrovat nemohu. Víc k tomu zatím nevím, všechno řeší právník,“ řekl jeden z nejuznávanějších vinařů Břeclavska Miloš Michlovský.

„Značku Grácie máme registrovanou už asi čtyřicet let, je to naše druhá nejstarší. Proto jsme napadli přihlášení značky Tři Grácie panem Michlovským. Máme totiž strach, aby si je lidé nepletli,“ vysvětlil výkonný ředitel společnosti Vinné sklepy Valtice Marek Šťastný, proč se vůči nápadu Miloše Michlovského ohradili.

Podobné je to podle Šťastného i se značkou Chateau. „Kdyby se užívání názvu Chateau povolilo všem, byl by jich tady nespočet a zákazníci by se jen velmi těžko orientovali. Všechno vychází z tradice, kterou má naše Chateau už z dob Lichtenštejnů,“ prozradil Šťastný. „Kdybychom neměli značku Chateau registrovanou tak dlouho, Francouzi by nám to nepovolili,“ myslí si.

Značka Chateau je podle nařízení Evropské komise z roku 2002 určena výhradně pro francouzská a italská vína. „V našem právním předpisu je nicméně ukotveno, že české subjekty mají možnost užívat značku Chateau, pokud jsou doklady o tom, že u nich má tento název dlouhodobější tradici – minimálně pětadvacet let,“ poukázal Antonín Králíček z oddělení pro víno ministerstva zemědělství.
Nařízení komise se zároveň netýká společností, které si výrobky s označením Chateau zaregistrovaly před květnem 2002.

Užívání značky Chateau má podle Ivy Koutné z odboru ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví tradici i u nás. „Jsme však vázáni nařízením Evropské komise. Ministerstvo zemědělství se ale snaží doplnit prvek Chateau i pro Českou republiku,“ nastínila Koutná.
Podle majitele valtické vinařské firmy Moravíno Ludvíka Budína si pochopitelně na ochranné známce Chateau zakládají právě Francouzi. V češtině totiž tento výraz znamená zámek a téměř každé vinařství ve střední Francii má podobu malého zámečku.

Kopírování francouzského stylu však Budín nepokládá za šťastné řešení. „Hodně lidí ani neví, co vlastně to slovo znamená. Stát by podle mě neměl dovolit takovou registraci kulturních památek, třeba jako je to u grácie,“ míní Budín.
Jak říká, existuje dost zajímavých názvů, která se dají najít třeba pro stále vyhledávanější vína s označením cuvée. Dobře znějící název Chateau mají zpravidla na etiketě právě lahve s těmito víny.