„Záměr prodeje je zveřejněný na úřední desce, a to za kupní cenu ve výši minimálně sedmdesát tisíc korun,“ uvedla v mikulovském zpravodaji Irena Hřebřinová z majetkoprávního odboru radnice.

Zájemci o koupi řopíku, který nyní přímo sousedí s nově vybudovanou lokalitou rodinných domů, mohou předkládat svoje nabídky do 2. února.