Již šestý ročník Hustopečských dnů ambulantní chirurgie hostil mistry této profese.

„Držíme se stále pro nás nejzajímavějších témat určených pro terénní chirurgické a ortopedické ambulance. Setkání nám také dává jedinečnou možnost předat si zkušenosti v léčbě nejen prostřednictvím přednášek, ale i večer u sklenky dobrého vína,“ vysvětlil pořádající ambulantní chirurg z Hustopečí Petr Jurák.

„V chirurgii je mnoho novinek, které jsou dané především úzkou specializací jednotlivých oborů. A právě tato specializace vede k dosahování těch nejlepších výsledků,“ uvedl například Ivan Čapov z brněnské nemocnice U svaté Anny o přednášce na téma drenáže ran – průlomová oblast třetího tisíciletí.

KATEŘINA KOPOVÁ