„Vybrali jsme významné medonosné dřeviny, které jsou bohatým zdrojem pylu a nektaru pro včely," uvedl předseda mikulovských včelařů Josef Šedivý.

Chovatelé včel vysadili do krajiny několik líp srdčitých, jeřáb břek, jeřáb muk, třešeň ptačí, javor mléč a svídu dřín, které doplní o některé další druhy dřevin.

Stromy včelaři rozmístili v okolí Mikulova, Horních Věstonic a část i u Velkých Bílovic. „Při výběru druhů dřevin jsme kladli důraz na to, aby nově vysazené stromy a keře byly stanovištně původní a vhodně doplnily stávající zeleň, čímž se zvýší celková druhová pestrost krajiny," pochvaloval si Šedivý.

Jak dodal, na zvolení vhodných míst a druhů spolupracovali zástupci mikulovské včelařské organizace se správou CHKO Pálava.

„Každý včelař sázející stromky se tímto zároveň zavázal, že o stromky bude pečovat, než z nich vyrostou zelení velikáni. Za sto let už nikoho nenapadne, že ty košaté lípy obsypané včelami tu jsou díky několika nadšencům," poznamenal šéf mikulovských chovatelů včel.