Diskutovat se bude i o tom, zda oblast chránit velkoplošně v podobě chráněné krajinné oblasti, nebo jako síť maloplošných zvláště chráněných území. „Chceme se zeptat občanů, jaký je jejich postoj k ochraně tohoto unikátního území, protože tato lokalita je cennou součástí jejich života,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška.

„V případě, že by se Břeclav rozhodla pro podporu varianty vytvoření chráněné krajinné oblasti, otevřela by se nám možnost čerpat dotační peníze pro oblast životního prostředí, a podpořit tak například rekonstrukci břeclavského zámku nebo úpravy podzámčí, které jsou finančně hodně náročné,“ doplnil Matuška.

Své názory mohou lidé zasílat i prostřednictvím emailu na adresu anketa@breclav.eu.