Projekt má pomoci návratu jesetera do moravských řek. „Starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje pohlavní dospělosti okolo čtvrtého roku života, což je dobrý předpoklad k tomu, abychom docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama množit,“ sdělil generální ředitel Povodí Václav Gargulák.

Jeseteři se vylíhli a odrůstali ve speciální kontejnerové líhni v Dunaji ve Vídni. Loni vodohospodáři vysadili pět tisíc kusů této vzácné a zákonem chráněné ryby. Další asi dva tisíce jeseterů poputují do řek Moravy a Dyje na podzim. Kvůli sledování vodohospodáři živočichy označili.

Projekt potrvá pět let, odborníci vypustí do řek pětadvacet tisíc jeseterů. „Pokud se ryba v řekách uchytí, bude to podle mě dobře,“ řekl za místní rybáře Miroslav Láníček.