„Dva pracovníci agentury se už od tohoto pondělí zabývají sběrem potřebných dat přímo vBřeclavi. Kromě zmapování situace romské populace budou terénní pracovníci hovořit také se zástupci městského úřadu, úřadu práce, městské policie, základních škol a dalších institucí,“ uvedl David Mahovský zbřeclavské radnice.

Pracovníci agentury podle něj provedou na základě posbíraných dat analýzu a vytvoří integrační strategii. Její význam bude vpomoci při řešení problémů soužití sRomy, ale také se začleněním romské menšiny na trh práce. Výsledná zpráva bude pro zástupce Břeclavi kdispozici na konci března příštího roku.