Nová knihovna s městským archivem a zázemím pro školy, multifunkční sportovní hala s kapacitou až sedmi stovek lidí, polyfunkční domy a dopravní napojení včetně cyklostezek. Všechny tyto a mnohé další body musejí zohlednit architekti, kteří se rozhodnou zapojit do urbanistické soutěže na revitalizaci areálu cukrovaru v centru Břeclavi.

Soutěž vyhlásilo město pod záštitou České komory architektů před pár dny. K vyhodnocení projektů porotou má dojít 15. února příštího roku. „S architekty, kteří mají zájem se do soutěže zapojit, jsme se již setkali při prohlídce areálu. Příjemně mě překvapila účast. Zdá se, že o projekt bude zájem,“ pochvaloval si místostarosta města Jakub Matuška.

Zadání obsahuje závaznou část, kterou architekti musejí dodržet, a část nezávaznou, takzvaně doporučující. „Prvním objektem, který zde vznikne, je nová velká knihovna koncipovaná jako technologický had. Její součástí je i městský archiv, zázemí pro školy, místo pro vyžití dětí či bistro,“ přiblížil Matuška.

Část peněz na výstavbu knihovny se podle Matušky podaří získat prodejem budovy, kde aktuálně městská knihovna sídlí. „Stávající budovu sice prodáme, ale nová knihovna bude stát určitě více peněz, domnívám se, že v tomto případě stojí i za úvahu vzít si úvěr. Když už jsme ho mohli vzít na nepodstatný saunový svět, proč ne na důležitou knihovnu?" zareagoval opoziční zastupitel Filip Šálek.

Vyrůst má v areálu i sportovní hala, která má splňovat požadavky zázemí pro velké halové sporty jako je třeba házená. Zároveň má ale sloužit i jako multifunkční hala k pořádání velkých koncertů. Kapacita na stání počítá s pěti stovkami návštěvníků. Další dvě stovky se pak vejdou na tribuny. Právě zbudování haly vyvolává mezi některými zastupiteli rozpaky. „Je otázkou, zda ji skutečně potřebujeme. Uživí se hala? Město má již nyní nemalé výdaje s provozem zimního stadionu či krytého bazénu. Není již sportovišť ve městě dostatek? Občas se koncerty pořádají na zimním stadionu. Je ale fakt, že akustika zde není zrovna ideální,“ zamýšlel se například Šálek.

Výstavba obou budov je podle místostarosty podmíněná ziskem dotací. „V souvislosti s výstavbou celého areálu se bavíme o částce blížící se až k jedné miliardě korun. Část pokryje město, část soukromý sektor a na další část se budeme snažit získat peníze jinými možnostmi financování," doplnil.

Břeclavští se v první fázi obnovy areálu chtějí zabývat i napojením na stávající infrastrukturu ve městě, zbudováním chodníků a cyklostezek. V dalších fázích pak počítají se stavbou polyfunkčních domů. „Území chceme následně rozparcelovat, zasíťovat a nabídnout k prodeji komerčním subjektům,“ naznačil Matuška.

Zadání nezávazné části dominuje myšlenka zdůraznit historický význam areálu a odkázat se na něj. Většina architektů, kteří se zúčastnili prohlídky areálu, má podle místostarosty Matušky v plánu tento bonusový prvek zohlednit. „Je mi líto, že se do závazné části nedostalo například zachování všech historických objektů, které se v areálu nacházejí,“ poznamenal však zastupitel Luboš Krátký, který je jedním ze členů poroty.

Že se město pustilo do revitalizace areálu potěšilo i Břeclavanku Martinu Tománkovou. „Těším se na to, protože jde o zatím téměř nevyužitý areál se skvělou polohou v centru města. Myslím, že pokud se to povede uskutečnit podle plánu a zahrnout jak kulturu, tak sport, tak to může být skvělé nové společenské centrum Břeclavi, které jinak docela chybí. To místo má určitě velký potenciál a na architektonické návrhy jsem moc zvědavá,“ okomentovala žena.

Vedení města se na názor ptalo i obyvatel. Vyjádřit se mohli prostřednictvím jednoduché ankety. Zúčastnilo se jí bezmála devět stovek respondentů. Více než osmasedmdesát z nich se k popsané vizi revitalizace vyjádřilo kladně. „Mě osobně jen mrzelo, že o tak důležitém projektu, který bude mít přesah několik volebních období, se nehovořilo napříč politickým spektrem. To proto, abychom se všichni jednoznačně shodli. Některé naše připomínky se zapracovaly, jiné ne. Jsem ale rád, že je vize nakonec taková, jaká je," zmínil Šálek.

Jak podotkl, důležitou roli v projektu by mělo hrát i parkoviště. „Nesmíme zapomínat, že u tržnice dosud parkuje nemalý počet aut. A stále jich narůstá. Uměl bych si zde proto představit zbudování podobného parkovacího domu, který se chystá na místě bývalého autobusového nádraží," řekl zastupitel Šálek.