Zvítězil Jan Pavlík z Hrubé Vrbky, druhá byla Alžběta Mičková z Moravského Písku a třetí Magdalena Grégrová z Vrbice. Břeclavsko reprezentovali v soutěži hned čtyři zpěváčci.V sedmičlenné porotě zasedla i Ludmila Kobzíková a Jaroslav Švach z Břeclavi. 

Petr Hasil
Ať psi tentujú negde do oraniska. Hlášení místostarosty baví místní