Míří do řady obcí a měst. „Výzva byla zaměřená na snížení rizik povodní, zlepšení kvality ovzduší a omezení emisí nebo na lepší nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží," vysvětlila mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

V Horních Bojanovicích se díky těmto penězům rozjede vytoužená oprava silnice, kde došlo k sesuvu půdy. Se škodami po vydatných deštích tam nemohli hnout čtyři roky.

Podle starosty obce Jiřího Šlancara má zhruba devítimilionové předpokládané náklady projektu pokrýt dotace z devadesáti procent. „Dotace nám vyšla až na třetí pokus. Musíme zrekonstruovat silnici ve svahu v délce sto čtyřiceti metrů, včetně inženýrských sítí. Opravy jsou náročné, proto i tak vysoké náklady," uvedl ve středu starosta Horních Bojanovic.

VYBRANÉ PROJEKTY
František Král: kompostárna
Němčičky: rozšíření odděleného sběru odpadů a jejich svoz
Březí: výsadba biocenter a větrolamu
Novosedly: biocentrum Louky
Borkovany: protierozní opatření v katastru
Mikulov: digitalizace povodňového plánu a síť varovného systému

Sesuv půdy se dotkl obyvatel asi desítky rodinných domů. Na silnici je od té doby zakázaný vjezd těžkých aut. „Odpady jsme museli svážet z konce ulice. Navíc je tlak na sítě pod silnicí. Měli jsme tam už i havárii potrubí, kdy voda vytopila jeden dům," nastínil Šlancar současnou situaci.

S opravami by v Horních Bojanovicích chtěli začít už na podzim. Jde o nejdražší projekt v regionu, jemuž ministerstvo „přikleplo" dotaci.

Více než sedm milionů korun má stát kompostárna v Břeclavi. Dotaci na ni získal ekologický zemědělec František Král. Projekt však Břeclavskému deníku představit nechtěl. „Nedáváme rozhovory," odvětil na dotaz majitel firmy František Král starší.

Město Pohořelice díky dotaci nechá zpracovat digitální povodňový plán pro svůj správní obvod. Papír ustoupí datům. „Firma zpracuje mapy a další dokumenty do digitální podoby a doplní je. Lidé se k nim poté dostanou na webových stránkách města, bez problémů se na ně podívají hasiči či úředníci z kraje. Bez toho, aby museli procházet fyzickými spisy jako v knihovně," shrnul výhody pohořelický starosta Josef Svoboda.

Na podobný projekt získali dotaci i Mikulovští. Peníze od ministerstva pomohou také obnově zeleně, například v Bulharech, Hustopečích či Novosedlech.

Podpoře se těší téměř třináct set projektů z celé republiky. Evropské dotace pro ně činí víc než tři miliardy korun. Oproti loňsku je počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace dvojnásobný.