Rozpor v dokumentech z městského úřadu, existence dvou situačních zpráv, jež obě získaly razítko, malá ochota se dohodnout. Na to poukazuje Josef Cupal z Břeclavi, který se minulý pátek rozhodl řešit svůj spor s radnicí radikálně. Sedl si do vestibulu s cedulí, na niž napsal, že město Břeclav porušuje lidská práva. Pro svůj krok má prý i důkazy.

„Stavbu domu jsem zaměřil podle situační zprávy potvrzené stavebním úřadem. Potom mi ale řekli, že se omlouvají, že tehdy tam byla nějaká studentka, která to spletla. A že existuje další situační zpráva. Jenže ta původní se shodovala i s dokumentem, který mi poslal Jindřich Tuček, jenž vedl odbor dotací a rozvoje,“ nastínil Cupal.

Jak uvedl, ve vyjádření k územnímu rozhodnutí od Tučka se píše, že odstup jeho rodinného domu by měl být kolmo na osu silnice dvacet metrů od okraje silnice. „Jenže ve verdiktu o územním rozhodnutí se už píše, že dům bude umístěný tak, že pravým předním rohem bude dvacet metrů od hranice se sousedním pozemkem. Bohužel jsem si toho nevšiml, protože dokument od pana Tučka se shodoval se situační zprávou, podle níž jsem zaměřoval,“ popsal rozpor v rozhodnutí z úřadu stavebník z Charvátské Nové Vsi, který už má vybudované základy.

„Problém je i v tom, že původní situační zprávu nemám už k dispozici. Když jsem totiž zjistil problém, odvezla ji moje projektantka ke konzultaci,“ sdělil.

Podle úředníků městského úřadu je ale problém spíše v tom, že Josef Cupal nepochopil, že vyjádření od Jindřicha Tučka i to v rozhodnutí je totožné. Sousední pozemek je totiž silnice.

„Situační zprávu si nechal sám vypracovat podle svých představ. Tu začal projednávat s dotčenými orgány státní správy. Na základě vyjádření se musela nechat zpráva přepracovat. Po projednání došlo k zasunutí stavby o pět metrů. Podle toho se pak vytvořila nová situační zpráva. Ta se stala součástí územního rozhodnutí,“ objasnila vedoucí odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu Milena Osičková.

Tajemník radnice Zdeněk Opálka pak ještě doplnil, že podle jeho informací si Josef Cupal myslel, že situační zprávu nechal vypracovat úřad. „Objednateli byly manželé Cupalovi a měli vlastní projektantku. Městský úřad nic takového nedělá,“ uvedl na pravou míru.

Milena Osičková přiznala, že k malé chybě ale opravdu došlo. „Máme i na stavebním úřadu praktikanty, jeden z nich měl za úkol orazítkovat dokumentaci manželů Cupalových. A stalo se, že praktikantka orazítkovala všechno, tedy i původní situační zprávu. Je to ale zřejmá nesprávnost, měla to přeškrtnout a napsat, že je razítko neplatné. Zákon to ale nikde nepřikazuje,“ vysvětlila Osičková s tím, že Cupal měl stavět podle územního rozhodnutí, to je závazné. A součástí toho byla správná situační zpráva. „Nevím, jestli postup, který pan Cupal zvolil, je správný. Musí se odvolat. Navíc mu hrozí i pokuta,“ uvedl tajemník.

Větší odstup od silnice má mít dům i z toho důvodu, že město do budoucna uvažuje o rozšíření cesty nebo vystavění chodníku. „Je to ale můj pozemek, budu jim muset kus odprodat, takže nechápu, proč mi nevycházejí vstříc,“ kroutil hlavou Cupal

"Stavby technické a dopravní infrastruktury jsou v územním plánu jako veřejně prospěšné. Takže pokud nedojde k dohodě, nastupuje režim vyvlastnění. Jak je to v tomto případě, to nevím," poukázala Osičková.

Cupal už má odvolání na krajský úřad připravené. Čeká ještě na rozhodnutí městského úřadu.