Zastupitel Luboš Krátký už nejméně dva roky prosazuje vytvoření nových cyklistických stezek ve směru zbřeclavského centra do městských částí Poštorná a Charvátská Nová Ves. Teď se ledy konečně hnuly.

„Je to jedna znejpalčivějších věcí, které Břeclav trápí. Myslím zároveň, že je řešitelná, i když by to určitě nebyla levná záležitost,“ míní Krátký, který by rád vedl cyklostezku například ze sídliště Na valtické směrem přes odlehčovací rameno řeky Dyje kcentru města.

„Další cyklostezka, nejlépe dvouproudová, by mohla vzniknout od Penny Marketu do Poštorné,“ navrhuje Krátký. Za mostem přes takzvanou novou Dyji pak navrhuje například napojení na hráz, která vede směrem do Poštorné a dál k Charvátské Nové Vsi.

Jako opoziční zastupitel nenašel Krátký donedávna se svými četnými připomínkami na toto téma mezi některými zástupci města dostatečné pochopení. „U opozičních zastupitelů by problém nebyl,“ uvedl Krátký. Většina vzastupitelstvu už podobné nadšení nesdílela. Namísto konkrétních kroků se jeho návrhy pokaždé zametly pod kobereček.

Jedno zposledních jednání břeclavských zastupitelů už určitý posun přineslo. Starosta Dymo Piškula Krátkého plány nezavrhl. Naopak naznačil, že by se o takovém projektu dalo uvažovat, pokud by se městu podařily sehnat peníze například zevropských fondů. Letošní rozpočet města totiž na cyklisty nemyslí.

„Město chce řešit budování dalších cyklostezek. Dokončujeme studii, na kterou budeme žádat dotační tituly. Některé plány ale nebude lehké prosadit, neboť by nové cesty pro cyklisty vedly přes záplavové území či oblast Natury 2000,“ vysvětlila břeclavská místostarostka Dagmar Adámková.

Podle jejích slov se dá jednat také o určitých úpravách na hrázích, samozřejmě spatřičným souhlasem správce toku – Povodí Moravy. Základem bude vytipování možných tras. „Čím více cyklostezek bude Břeclav mít, tím bezpečněji se bude cyklistům jezdit. Myslím, že je to zájem každého zastupitele,“ prohlásila Adámková.

Rozhodně pro vytvoření nových cyklistických pruhů vBřeclavi je i vedoucí tamního dopravního inspektorátu Jiří Mach. „Kde to jen trochu půjde, podpoříme každý záměr, snímž správce komunikace přijde. Zhlediska bezpečnosti je důležité oddělit cyklisty co nejvíc od ostatního provozu,“ podotkl Mach. „Ideální stav se bude hledat asi těžko,“ doplnil.

Dopravní policisté zatím moc návrhů na zlepšení dopravní situace vsouvislosti scyklisty neobdrželi. Stejně tak by se podle Macha mohlo lidem na kolech lépe dýchat i vcentru města. Tam jim totiž stojí vcestě několik omezení, která mnozí znich nerespektují a každodenně tak hazardují se svými životy. Peníze na zlepšení systému však městu chybějí.