Arnošt Motyčka z Pavlova stejně jako stovky dalších lidí na Břeclavsku uzavřel smouvu s telefonním operátorem Czech On Line. „Přišel ke mně podomní obchodní zástupce a nabídl mi velice výhodnou smlouvu na volání. Řídil se mottem : Neplaťte víc, než musíte – dnes platíte pět set, s námi za polovic,“ popisoval Motyčka.


Spousta lidí se podle něj na výhodné volání chytla. „Problém byl v tom, že nám obchodní zástupe zamlčel skutečnost, že kromě měsíčních plateb za telefonování budeme muset platit také fixní náklady na udržování pevné linky původnímu operátorovi Telefonica O2,“ řekl napálený Motyčka.
Když mu přišla dvě vyúčtování od Czech On Line i od Telefonicy, přestal služeb nového operátora využívat. Ten jim začal smlouvy vypovídat. „Požadovali po nás zaplatit poplatek téměř pět set korun za nedodržení smlouvy. Ve smlouvě ani ve Všeobecných obchodních podmínkách ale o ničem takovém nebyla řeč,“ posteskl si Motyčka.


Telekom Austria se ale brání tím, že za ně smlouvy lidmi podepisovala najatá externí firma. „Už jsme s nimi rozvázali smlouvu, protože nám od lidí přicházely četné stížnosti. Jak jsme se dozvěděli, firma oslovovala především starší lidi, které pořádně neseznámila se všemi podmínkami,“ vysvětlovala mluvčí Telekomu Austria Michaela Hajná.


Podle jejích slov poplatek za nedodržení smlouvy ve výši téměř pět set korun vyplývá ze smlouvy, se kterou se měli lidé dobře seznámit.
„To, co lidé provolali, platili samozřejmě nám, ale pevná linka zůstala v majetku Telefonicy. S tím my nic nenaděláme. Pokud zákazník smlouvu podepsal mimo naši prodejnu, mohl od smlouvy do dvou týdnů odstoupit. Po překročení limitu ale musel platit zmíněný poplatek,“ uvedla Hajná.


Telefonica podobných stížností na chování jiných operátorů eviduje celou řadu. „Zákazníkům bouhužel nemůžeme v tomto pomoci. Vždy se musí obrátit na svého operátora, se kterým uzavřeli smlouvu. Můžeme jen poradit, aby si každý zákazník důkladně pročetl smluvní podmínky a na případné nejasnosti se zeptal operátora, který ho láká k využívání svých služeb,“ poradil mluvčí Telefonicy O2 Martin Žabka.