Informoval o tom generální ředitel státních silničářů Radek Mátl. „Jedná se o dokumentaci v rozsahu více jak sedmi set stran textu a dvanácti set stran příloh. Je přeložená i do německého jazyka pro přeshraniční posouzení. Po získání stanoviska zapracujeme podmínky do dokumentace pro vydání společného povolení na všechny tři úseky," oznámil ředitel Mátl.

Hotová je od roku 1996 pouze část od Rajhradu do Pohořelic, dál směrem k Mikulovu zůstala trasa jen na papíře. Silničářům chybí postavit úseky od Pohořelic po Nové Mlýny, přes Nové Mlýny a od nádrží po státní hranici s Rakouskem.

Nejsložitější je podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy část přes Novomlýnské nádrže. V současné době jsou ve hře dvě varianty, jak je překlenout. „Jednou z možností je mostní estakáda, druhou přísyp horní nádrže," jmenoval Fiala.

Právě proti variantě estakády se vyslovili někteří odpůrci. „Stavba estakády začíná na našem pozemku šest metrů od hlavní budovy hotelu. Pro nás je to nepředstavitelná věc," řekl Deníku před časem za Hotel Termal Mušov Lukáš Vašíček. Upozornil, že tím skončí výhled na Pálavu.

Silničáři čekají, že právě stanovisko EIA jim určí bližší podmínky stavby, které následně zapracují do dokumentace. „Přísypem budeme zmenšovat retenční objem nádrže. Co tam nasypeme, bychom měli někde nahradit," má jasno Fiala.

Při vybudování dálnice D52 byla u Mikulova nutná kompenzační opatření, tedy přírodní náhrada zastavěného území.
Náhrada přírodě kvůli D52 u Mikulova? Změny fungují, objevily se cenné rostliny

V materiálech, které Ředitelství silnic a dálnic předkládalo ministerstvu životního prostředí, je i zpracování problematiky migrace zvířat pro variantu násypu u přechodu Nových Mlýnů. Silničáři si například nechali zpracovat podrobné biologické průzkumy.

„Jsou tam navržené podchody pro vydry. Opatření se týkají netopýrů, obojživelníků," nastínil Fiala.

První na řadě budou následně stavby před a za nádrží Nové Mlýny. „Obě jsou na tom z hlediska přípravy skoro stejně. Jediný rozdíl je, že za nádrží směrem na státní hranice vykupujeme pozemky, na stavbě dál od hranic ještě ne," podotkl ředitel.

  • Podívejte se, kudy povede dálnice D52

Začátek stavby Ředitelství silnic a dálnic aktuálně odhaduje na rok 2026. Vedení podniku ale počítá s komplikacemi. „Budeme se soudit znovu o všechno, co je kolem dálnice souditelné. Tím jsme si jistí," prohlásil Fiala.

Proti stavbě dálnice dlouhodobě bojují zástupci spolku Děti Země. „Estakáda sice způsobuje menší zásah do objemu vody v nádrži a do území ptačí oblasti, nicméně vytvoří značnou migrační překážku pro ptáky a letouny, naruší krajinný ráz a harmonické měřítko v území s panoramatem Pálavy a Mikulova s jeho okolím, zvýší světelný smog a může mít vliv i na stav ovzduší a na hlukovou situaci," vyjmenoval už dříve předseda spolku Miroslav Patrik.

Původní verze stanoviska EIA byla z roku 2005, soud ji silničářům zpochybnil. Nová verze dokumentace reaguje na závěry zjišťovacího řízení ze srpna minulého roku.