Odpověď z ministerstva na možnost otevření nájezdu a výjezdu na dálnici je však jednoznačná: „Zpřístupnění sjezdu není možné z technických důvodů," sdělil ve čtvrtek Břeclavskému deníku mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

A výtka na sladění termínů oprav? Podle mluvčího neexistuje žádný obecně závazný právní předpis, jež by stanovoval povinnost koordinovat vzájemně opravy na dálnicích a silnicích. „Vedení objízdné trasy bylo řádně projednáno a stanoveno všemi obecními úřady obcí s rozšířenou působností, jejichž územního obvodu se objízdná trasa dotýká," dodal Neusar.

Na mysli měl odbory dopravy městských úřadů v Hustopečích a Židlochovicích.

Čekají na reakci

Uzavírka prošla i přes komisi brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic za účasti zástupce Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Tyto podniky za opravami stojí.

Práce na daných úsecích dálnice a silnice trvají přibližně měsíc. Ani plán jejich dokončení na dálnici – červenec – se patrně neuspíší. „Jedná se o opravu asfaltobetonového i cementobetonového krytu vozovky dálnice. Zvolená technologie neumožňuje výrazněji zkrátit dobu uzavření sjezdové a nájezdové větve exitu Hustopeče v předmětném místě, aniž by došlo k porušení rozpočtové kázně ze strany investora," vysvětlil mluvčí Neuser.

Vyloučil i možnost provádění oprav takzvaně po polovinách.

Starosta Hustopečí Luboš Kuchynka nyní čeká na oficiální odpověď na otevřený dopis. „Pan ministr nám sdělil, že situaci vnímá a že dopis předá generálnímu řediteli silnic a dálnic k vyřízení. To je zatím jediná reakce, kterou máme," nechal se ve čtvrtek slyšet starosta.

Zdůraznil, že jedním z cílů této akce samosprávy bylo, aby se podobná situace již neopakovala. „Způsobuje to problémy tisícům lidí," dodal Kuchynka.

O stížených podmínkách v dopravě kolem Hustopečí hovořil i jednatel tamní dopravní společnosti Moss Logistic Tomáš Teplý. „Aut máme asi tři sta padesát, uzavření výjezdu a nájezdu na dálnici nám působí značné komplikace. Řidiči řeší trasy podle aktuální situace. Například když je ucpaná i opravovaná silnice se semafory od Velkých Němčic, dají si to vědět vysílačkami. Jednou z možností pak je přejet na dálniční nájezd v Podivíně a vrátit se zpět," zmínil Teplý.