Dokumentace se objevila v registru oznámení EIA. „Jsou navržena opatření pro eliminaci respektive snížení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Z celkového hodnocení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že předmětný záměr je přijatelný za podmínky realizace opatření uvedených jako opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,“ uvedli autoři dokumentace podle Zdopravy.cz.

Podle serveru předpokládají autoři, že po případném dokončení v roce 2030 by po novém úseku jezdilo maximálně pětadvacet tisíc vozidel denně. Navrhují také vybudování téměř dva a půl kilometru dlouhého mostu s výškou až sedm metrů nad hladinou přes vodní dílo Nové Mlýny.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jako za dob babiček. Ženy v Kobylí se sešly k draní peří do duchen

Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková