Boj o trasu rychlostní silnice z Brna do Vídně vstoupil do další fáze. Ekologický právní servis nechal v Centru dopravního výzkumu zpracovat různé modelové scénáře. Mikulovská varianta z toho vyšla hůř.

„Modelové scénáře jsme vyhodnocovali z hlediska dopadů na dopravní toky. Samozřejmě záleží na způsobu vyvedení dopravy z Rakouska. Při variantě přes hraniční přechod Poštorná-Reintal je to časově nejkratší spoj z Brna do Vídně,“ řekl Jiří Dufek z Centra dopravního výzkumu.

Podle jeho slov je třeba brát v úvahu, že se jedná o model. Na obchvatu Břeclavi, jako čtyřpruhové rychlostní silnici vypracovaná prognóza počítá do roku 2020 s výrazně vyšší intenzitou silničního provozu. „Může to být více než dvacet tisíc aut denně,“ poznamenal Dufek. Znamená to, že přes hraniční přechod v Poštorné by při alternativní variantě v té době projíždělo o třicet procent aut více než přes hraniční přechod v Mikulově.

„Studie rovněž dokazuje, že obchvat Břeclavi v obou variantách výrazně uleví městu od tranzitní dopravy. Předpokládaný efekt je v alternativní variantě dokonce lepší,“ uvedla Barbara Homolová z Ekologického právního servisu.

Tato instituce s dalšími sdruženími stále poukazují na nutnost přehodnocení projektu, protože prý existuje ekologicky šetrnější a výrazně levnější řešení.