Ombudsman se kriticky vyjádřil k postupům jihomoravského krajského úřadu a dalších úřadů už loni v listopadu a včera znovu. Za hlavní nedostatek označil, že neposoudily i jiné varianty řešení spojení Brna s Vídní, zejména z hlediska jejího dopadu na území soustavy Natura.

Podle Josefa Hasníka, starosty Dolních Dunajovic, které patří k nejzarytějším odpůrcům dálnice přes Mikulov, stanovisko ombudsmana potvrzuje výhrady, které má obec od počátku přípravy výstavby. „Jsem přesvědčen, že výstavba rychlostní silnice je zbytečným zásahem do krajiny a plýtváním peněz,“ uvedl. Jen o pár kilometrů dál totiž téměř souběžně vede dálnice D2, jejíž kapacita je podle starosty nevyužitá. Pro dopravu je podle něj možné navíc využít i připravovaný obchvat Břeclavi.

Právník Ekologického práv〜ního servisu Pavel Černý míní, že stanovisko ombudsmana zastaví další kroky v přípravě stavby dálnice na Mikulov až do doby, než bude zpracována srovnávací studie. Ta by měla vzít v úvahu i možné napojení na Břeclav. Podle Černého by se tak měla zastavit i příprava obchvatu Břeclavi.