Cesta se bude opravovat vždy v jedné polovině s objízdnou trasou přes ulici Seniorů a Na Pěšině. „Součástí rekonstrukce bude i prodloužení odbočovacího pruhu v ulici Sovadinova, což byl požadavek města, aby se zkrátila kolona před světelnou křižovatkou,“ uvedl mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

O tom, jak je silnice I/55 v okresním městě zatížená, svědčí i výsledky loňského celostátního sčítání dopravy. Za čtyřiadvacet hodin projelo na třídě 1. Máje mezi centrem Břeclavi a městskou částí Poštorná přes dvacet tisíc aut. „S Ředitelstvím silnic a dálnic jednáme dlouhodobě a jsme dohodnuti, že tuto nadměrně zatíženou cestu, která tvoří hlavní průtah městem, postupně opraví celou,“ sdělil břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček.

Práce v Lidické ulici začnou jednadvacátého srpna a skončí prvního září. Nákladní doprava nad dvanáct tun bude jezdit po objízdné trase přes Podivín a Lednici. "Zástupci dodavatelské firmy se zavázali, že budou pracovat nepřetržitě i přes víkend," doplnil Pěček.