Za současným děním na gymnáziu je podle mě manažerské selhání. A zodpovědný je vždy šéf. Starosta Mikulova Rostislav Koštial se postavil na stranu nespokojených rodičů, kteří kritizují podle nich zhoršující se kvalitu výuky, odchody učitelů i další poměry na tamním gymnáziu.

Město sice není zřizovatelem školy, tím je Jihomoravský kraj, mikulovští radní ale dali řediteli gymnázia Stanislavu Svobodovi najevo, že nemá jejich důvěru. „Pana ředitele jsme pozvali na jednání rady, naše obavy ovšem nerozptýlil. Doporučil jsem mu, aby dal svou funkci k dispozici, zúčastnil se výběrového řízení a v něm ji obhájil," uvedl Koštial.

Svoboda to však odmítá. „Nemám nejmenší důvod rezignovat. Dvacet rodičů se spiklo, dochází na výmysly a dokonce i lži. Já ale mám za sebou padesát zaměstnanců školy a také většinu žáků," hájil se.

Opírá se mimo jiné o prohlášení odborů a zaměstnanců Gymnázia a Střední odborné školy Mikulov s devětačtyřiceti podpisy. „Vyjadřujeme podporu současnému vedení školy, žádáme zřizovatele o součinnost v řešení a zároveň na protest proti bezprecedentnímu tlaku, jenž je na nás vyvíjen, vstupujeme do stávkové pohotovosti," napsali ve společném prohlášení, v němž vyvracejí podle nich neodůvodněnou kritiku.

Starosta má pro změnu na stole výzvu kritizujících rodičů, kteří ho žádají, aby podnikl kroky vedoucí k nápravě nynější situace. „Už jsem požádal o schůzku pana hejtmana. Chci vědět, jaké kroky zřizovatel podnikne. Někteří mě napadají z vměšování se do dění na gymnáziu. Když jsou ale rodiče nespokojení, tak na to reagovat musím," argumentoval Koštial, který neskrývá obavy o budoucnost jediné střední školy v Mikulově.

Její pověsti nepřispívají ani znovu se objevující „zaručené" zprávy o tom, že nynější ředitel získal křeslo kvůli své spřízněnosti s ČSSD. „Výběrové řízení proběhlo podle standardních postupů. Je to opotřebovací válka a počátek předvolebního boje," řekl v pondělí Svoboda, podle něhož teď od rodičů převzala iniciativu radnice.

Nyní čeká, jak se ke sporu postaví kraj. Jeho obor školství už na podzim šetřil na gymnáziu anonymní stížnost zaměřenou zejména na kvalitu vzdělávání. „Celkově byla stížnost označena jako nedůvodná," sdělila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Situace na gymnáziu se vyostřila po dopisech, které si mezi sebou vyměnili člen školské rady Jiří Kmet s ředitelem Svobodou. Spory neurovnala ani veřejná schůze rodičů s vedením školy na konci listopadu.