Že se v obci něco děje, je patrné na první pohled. Součástí čističky bude nová splašková kanalizace, kvůli níž dělnici rozkopali podstatnou část obce. „Když jsme se o tom asi před dvěma lety začali bavit s lidmi, reakce byly poměrně negativní. Na stejné téma jsme se s občany bavili také v lednu, kdy jsem mě překvapili velkou účastí a pochopením reality. Zátěž už berou, chápou ji," zmínil Kern.

Pro tamní obyvatele však výstavba čističky odpadních vod znamená, kromě momentálně komplikovanějšího pohybu po obci, také zdražení vody. Do teď totiž podle starosty neplatili stočné. „O částce rozhodne zastupitelstvo. Rozmezí by mělo být od pětadvaceti do čtyřiceti korun za kubík," dodal Kern.

Březí na stavbu získalo peníze z Jihomoravského kraje, státního rozpočtu a evropských fondů. Z pokladny Březí jde šestnáct milionů, dalších tři a půl si vedení obce půjčí.