„Oslavy začnou už tuto sobotu v deset hodin ráno a na své si přijdou jak malí, tak velcí návštěvníci. Pro ně je určená dopolední část programu a soutěže. V pravé poledne pak dojde na vyhlášení vítězů. Všichni, kdo budou soutěžit, se mohou těšit na zajímavé ceny, které nám věnovali sponzoři včetně města Mikulova," uvedl vedoucí Správy jeskyní Na Turoldu Jiří Kolařík.

Právě Správa jeskyní Na Turoldu a její vedoucí Jiří Kolařík se svými kolegy a dalšími občanskými sdruženími připravuje pestrý program akce. Letos ovšem s řadou změn. Doposavad hlavním organizátorem oslav bylo občanské sdružení Centrum ekologické výchovy Pálava. To také pořádalo soutěže ve sběru hliníku a baterií. Ovšem hliník ani baterie se už letos vybírat nebudou.

Půl hodiny po poledni vystoupí kapela Codex, která hraje historickou hudbu. Ten, kdo si bude chtít zasoutěžit i odpoledne, bude mít také možnost od půl druhé do půl čtvrté hodiny odpolední. A opět se bude hrát o zajímavé ceny. „Pro všechny návštěvníky Dne Země je jako již obvykle připravená netradiční bezplatná prohlídka jeskyní," řekl na závěr Kolařík.

Den Země, který se každoročně koná 22. dubna, je den věnovaný Zemi. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie sahá do roku 1969, kdy John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. Poprvé byl slaven v San Francisku.