Pracovníci odborné firmy se zaměří na kanalizaci, veřejné plochy a vybrané budovy. „Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme obyvatele ke spolupráci při vyhledávání jejich pobytu,“ požádalo vedení města.

V případě potíží se lze obrátit na pracovníky, případně velkopavlovické úředníky.