Z vrbového proutí, vajíček a peříček si vyrobily první jarní věnečky a za zvuků říkanky vhodily do vody Moranu. „Smrt chodí po vsi, má velké fousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi. Od města k městu, nesem nevěstu. Jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme! Smrťáka nesem, s velkým nosem. Do vody ho dáme nad ním zazpíváme z mostu do řeky Dyje,“ vyprovázely děti smrtku. Současně závodily, komu lodička nejdříve připluje k cukrovarskému mostu.