Druhou školou z Břeclavska, ve které se názorná ukázka komunismu objeví, je ta v Šitbořicích. Žáci tam shlédnou stejné DVD příští středu.

„Do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách, se momentálně zapojilo přes sedm set škol z více než čtyř set obcí a měst po celé České republice a v listopadu, stejně jako v předchozích letech, přibudou další,” uvedl za pořadatele projektu z organizace Člověk v tísni Filip Šebek.

Zapojené školy kromě promítání získají také nově vydanou knihu Naše normalizace připomínající, jak se žilo v Československu v letech 1969 – 1989. Jednotliví autoři se v knize zamýšlejí nad tím, zda tehdejší režim byl jen otravným zřízením, které občany drobně šikanovalo nebo promyšlený dusivý systém, soustavně utlačující ty, kdo se mu v každodenním životě nepřizpůsobili a „vybočovali z normy“