„Stěhujeme se tento měsíc, stavební práce budou dokončené do dvacátého prosince. Nyní vrcholí stavební úpravy, budují se nové toalety, opravuje elektrika, vzniká připojení na internet a další," prozradila ředitelka mikulovského domu dětí a mládeže Alena Židelová.

Prostory budou od střední školy oddělené. A budou mít také samostatný vchod z prvního nádvoří gymnázia z ulice Piaristů.

Činnost kroužků podle Židelové stěhování nijak neomezí. Naopak. Prostory budou zmodernizované a nově vybavené. Děti, které navštěvují taneční kroužky, mohou pro svou zálibu navíc využít malé tělocvičny nebo velkou tělocvičnu, která nyní také prochází obnovou. Zájemci o příměstské tábory se mohou těšit na velké hřiště školy, které je součástí mikulovského gymnázia. „Těšíme se, že naše nové zázemí pro činnost bude opravené a zmodernizované. Tím ušetříme nemalé prostředky za provoz. Určitě bude chvíli trvat, než si všichni zvykneme, ale věřím, že tato změna bude pozitivní," dodala šéfka „domečku".

Až do pátku jednadvacátého prosince mohou děti kroužky navštěvovat na stávající adrese domu dětí na ulici Vrchlického. Od sedmého ledna pak na nové adrese.

Kroužky a aktivity Domu dětí a mládeže v Mikulově, ale i v Dolních Dunajovicích, Březí, Novosedlech či Drnholci navštěvuje v letošním roce osm set třináct dětí a žáků. Stará se o ně čtyřiapadesát vedoucích a externích spolupracovníků. Stálí zaměstnanci působí na „domečku" tři.

Nové zázemí představí mikulovský dům dětí a mládeže pátého února u příležitosti dne otevřených dveří tamního gymnázia. Všichni jsou srdečně zváni. Připravujeme staré kroniky a prezentační DVD jak z naší činnosti, tak i z opravy budovy a stěhování," pozvala Židelová.

Stávající prostory ve Vrchlického ulici navštěvují nejen mikulovské děti ve volných chvílích již od sedmdesátých let. Přestaly však vyhovovat dnešním požadavkům.