Poprvé od vzniku samostatné České republiky převážil počet narozených nad zemřelými. Vyplývá to z nejčerstvějších čísel Českého statistického úřadu o vývoji obyvatelstva v minulém roce.

Počet obyvatel Česka se zvyšuje už od předminulého roku. Dosud za to ale mohli převážně imigranti. Loni poprvé se o to postarali čeští novorozenci.
„I my patříme mezi ty takzvané Husákovy děti, co zvyšují porodnost. Máme ročního kluka a u jednoho dítěte rozhodně nezůstaneme,“ zvyšuje naději, že Češi nevymřou, Pavel Kresta z Hustopečí.

V břeclavské nemocnici se pláč novorozeného dítěte loni ozval skoro tisíckrát. Narodilo se tam totiž devět set šedesát tři miminek a porodníci to letos chtějí dotáhnout k magické tisícovce. „Byla bych ráda, kdyby se nám to povedlo,“ přiznala primářka gynekologického a porodního oddělení Janka Bambasová.
Kam s nimi? Mladé rodiny s dětmi musí někde bydlet. Starostové měst, ale i těch nejmenších vesnic to dobře vědí a snaží se ostošest, aby jim mladí rodičové neutekli ihned po návratu z porodnice.
Třeba v Zaječí chtějí mladé rodiny udržet nejen zachováním a opravami školky a školy. „Nabídli jsme jim také stavební místa,“ popsala starostka ZaječíJana Hasilíková…

Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2007

Podle předběžných výsledků demografické statistiky žilo k 31. březnu 2007 v Jihomoravském kraji 1133636 obyvatel, což je o1073 osob více než na konci loňského roku. Tento nárůst je však dlouhodobě způsobován stěhováním, nikoli přirozenou měnou, tedy vyšším počtem narozených než zemřelých. Vmezikrajském porovnání měl Jihomoravský kraj ke konci 1.čtvrtletí druhý nejnižší (po Praze) podíl mužů v populaci, pouze 48,6% (551137 mužů, 582499 žen). ZJihomoravských okresů měl okres Brno-město podíl mužů ještě nižší – 47,6% abyl zároveň iokresem České republiky snejnižším podílem mužů. VBrně připadaĺo na 1000 žen pouze 910 mužů (vČeské republice 956 mužů). Na druhé straně téměř stejný podíl mužů ižen žilo vokrese Český Krumlov – 30401 mužů a30402 žen, tedy na 1000 mužů připadl stejný počet žen.

V průběhu letošního 1. čtvrtletí se na Jižní Moravě živě narodilo 2793 dětí (1421 chlapců a1372 děvčat), což je o107 dětí více než ve stejném období loňského roku. Mrtvě se narodilo 12 dětí, což zcelkového počtu 80 mrtvě narozených vČeské republice představuje 15% podíl astaví tak Jihomoravský kraj vpočtu mrtvě narozených dětí na první místo v porovnání jednotlivých krajů republiky. VJihomoravském kraji připadlo na 1000 narozených celkem 4,28 narozených mrtvě, což je nejvyšší „krajská“ hodnota vykázaná v1.čtvrtletí 2007. Při dlouhodobém porovnání mrtvorozenosti vJihomoravském kraji (ikdyž budeme porovnávat relativní roční údaje) jde také onejvyšší hodnotu od roku 1992, kdy se mrtvě narodilo 4,48 dětí na 1000 narozených celkem. V1.čtvrtletí letošního roku zJihomoravských okresů vysoce překračují hodnotu mrtvorozenosti 2,96 vČeské republice okresy Hodonín (11,14) aVyškov (10,31), nejlépe je na tom okres Brno-venkov (1,99). Zcelkového počtu živě narozených dětí se jich 821 narodilo mimo manželství, tedy téměř 30 dětí ze 100 se narodilo nesezdaným párům. Od počátku 90. let, kdy vroce 1991 se ze 100 dětí pouze 7 narodilo nevdaným matkám, se podíl mimomanželských dětí stále zvyšuje avletošním prvním čtvrtletí je ovíce jak 2% vyšší než ve stejném období loňského roku. Vmezikrajském porovnání měl nejvyšší podíl mimomanželsky narozených dětí Karlovarský kraj (50%), nejnižší Vysočina (25%).

Za první 3 měsíce letošního roku v Jihomoravském kraji zemřelo 3062 lidí (1465 mužů, 1597 žen), což je o183 osob více než ve stejném období minulého roku. Nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci oběhové soustavy, na které zemřelo 688 mužů a937 žen, vnich byl ve 253 případech příčinou úmrtí infarkt myokardu, v590 případech ostatní formy ischemické choroby srdeční av368 případech cévní nemoci mozku. Na nemoci oběhové soustavy zemřelo o127 osob více než ve stejném období minulého roku. Druhou nejčastější příčinou úmrtí byly novotvary, které byly příčinou úmrtí ve 738 případech (415 mužů, 323 žen), umužů to byly ve čtvrtině případů zhoubné novotvary průdušek aplic, 48 žen zemřelo na zhoubné novotvary prsu. Třetí nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci dýchací soustavy, na které zemřelo 103 mužů a102 žen. Vprůběhu 1.čtvrtletí bylo vJihomoravském kraji spácháno 32 sebevražd, znichž se ve 25 případech jednalo osebevraždu mužů. Oproti stejnému období loňského roku se vJihomoravském kraji snížila jak kojenecká (z3,7 na 2,9), tak inovorozenecká úmrtnosti (z3,7 na 2,5), ikdyž novorozenecká úmrtnost byla o0,6v‰ vyšší než je republiková hodnota.

V Jihomoravském kraji bylo uzavřeno 591 sňatků (o 43 více než v 1. čtvrtletí 2006), což představuje 2,1 sňatku na 1000 obyvatel. ZJihomoravských okresů bylo nejvíce sňatků, ato 229 (2,5 sňatku na 1000 obyvatel) uzavřeno vBrně-městě (zařazení do území se provádí podle trvalého bydliště ženicha), naopak nejméně „vdavekchtiví“ byli muži zVyškovska, kde bylo uzavřeno pouze 32 sňatků (1,5 sňatku na 1000 obyvatel atato hodnota řadí okres Vyškov mezi posledních 5 okresů republiky snejnižší sňatečností). V1.čtvrtletí nabylo právní moci 869 rozhodnutí orozvodu manželství, ztoho ve 582 případech návrh na rozvod manželství podaly ženy. V62% (540 rozvodů) se jednalo orozvod manželství snezletilými dětmi. Oproti stejnému období minulého roku se počet rozvodů vkraji zvýšil o54. ZJihomoravských okresů bylo nejvíce manželství rozvedeno vBrně-městě (309), dále pak vokrese Brno-venkov (149). Hrubá míra rozvodovosti (počet rozvodů na 1000 obyvatel) byla nejvyšší vokrese Hodonín (3,6) ana Znojemsku (3,5). Vokrese Hodonín připadalo na 100 manželství uzavřených v1.čtvrtletí letošního roku 212 manželství rozvedených ve stejném období, což je sedmá nejvyšší hodnota vporovnání okresů České republiky. VJihomoravském kraji připadalo na 100 sňatků 147 rozvodů, zJihomoravských okresů nejnižší hodnotu vykázal okres Blansko (106 rozvodů na 100 sňatků), nejnižší hodnotu zokresů celé republiky má okres Příbram (64 rozvodů na 100 sňatků). Pouze v7 okresech ze 77 okresů ČR je vyšší počet sňatků než rozvodů, ve dvou okresech byl počet sňatků irozvodů v1.čtvrtletí 2007 shodný.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu 1. čtvrtletí 2007 přistěhovalo 3446 osob (o1237 osob více než ve stejném období minulého roku) avystěhovalo se zněj 2104 osob (o277 více než loni), takže od počátku roku se počet obyvatel díky stěhování zvýšil o1342. Mezi přistěhovalými do kraje převažovali vletošním 1.čtvrtletí přistěhovalí zciziny (1974 osob, tj. 57,3%), zatímco vloňském stejném období přistěhovalých zciziny bylo pouze 44% zcelkového počtu 2209 přistěhovalých. Celkem se letos přistěhovalo 828 Ukrajinců, ztoho převážná část (701) do Brna ajeho okolí, 216 Vietnamců, ztoho téměř polovina si za své působiště zvolila okres Brno-venkov, nejméně cizinců si zvolilo okres Hodonín – 51. Zcelkového počtu vystěhovalých osob se ve 1649 případech jednalo ostěhování vrámci republiky, tedy do jiných krajů, pouze 455 osob se vystěhovalo do ciziny, ztoho téměř čtvrtina na Ukrajinu. Vletošním 1.čtvrtletí došlo k4857 případům tzv. vnitřního stěhování, tedy ke stěhování mezi obcemi Jihomoravského kraje, což je o505 případů více než v1.čtvrtletí 2006. Zdroj: Český statistický úřad

Více 27. července v Břeclavském Deníku