Za oploceným pozemkem na ulici 22. dubna hned vedle Hotelu Eliška se činí parta nadšenců v čele s mikulovským archeologem. Po odkrytí zhruba dvoumetrové vrstvy navážek z novověku a minulého století tam objevili nálezy z devatenáctého a osmnáctého století. V jižní části lokality odhalili zeď židovského ghetta, která ji ohrazovala.

„A když jsme se prokopali devatenáctým stoletím, tak na nás čekaly objekty z doby bronzové,“ doplnil vedoucí záchranného výzkumu František Trampota.

Země skrývala třeba kostěné šídlo, hrneček nebo sídlištní jámy, které sloužily například ke skladování potravin. „Narazili jsme také na jámy na těžbu hlíny, které potom byly zasypány odpadním materiálem, a černé žlábky. U nich ale ještě nevíme, z jaké jsou doby, z doby bronzové patrně ne, to ukáže výzkum,“ naznačil Trampota.

S týmem pomocníků narazil ještě na dva hroby. „Do jednoho bylo uložené nějaké zvíře, částečně odhalená kostra zatím ukazuje na hříbě nebo tele. V druhém případě se jedná o lidské pozůstatky, lebka ale není tam, kde by měla být, šlo patrně o rituální pohřeb,“ upřesnil mikulovský archeolog.

Že by šlo o část hřbitova, spíš vylučuje. „V době bronzové některé jedince pohřbívali do zmíněných zásobních jam, když ztrácely funkci a zaplňovaly se,“ vysvětlil.

Význam tohoto objevu je podle něj v průběhu vykopávek těžké posuzovat. „Vědět budeme víc, až výzkum skončí. Už dříve se však v Mikulově v rámci sídelního areálu z doby bronzové objevily části sídliště v okolí domova důchodců. Něco podobného se tedy dalo v těchto místech očekávat,“ dodal.

Práce na vykopávkách budou pokračovat ještě několik dnů, záleží na počasí a počtu brigádníků. „Pak všechny nálezy nafotíme, zdokumentujeme, zaměříme totální stanicí a vybagrujeme,“ popsal další postup Trampota.

Při stavbě křížového sklepa o sobě daly vědět nálezy keramiky. A tak nedávno začal výzkum.

DANA SMRČKOVÁ