„Tvorbou a prodejem výtvarných prací na vánočních trzích před budovou gymnázia se žáci snažili shromáždit potřebnou částku. Podařilo se vybrat tři tisíce korun," uvedla vyučující výtvarné výchovy Marie Jirmanová.

Malby na téma Spirály vytvořili Markéta Akaiová, Denisa Kastrati, Klára Jaborníková, Lukáš Svobodník a Vanesa Šindlerová.

I další studenti v hodinách výtvarné výchovy tvoří obrazy a vyrábí keramiku či šperky. Zbylé potřebné dva tisíce korun plánují získat prodejem svých děl 30. dubna, kdy se v Břeclavi koná dvacátý ročník Setkání s uměním a vědou.

Myšlenka zaplatit pět tisíc korun na rok studia dítěti z Afriky vznikla před pěti lety ve třídě letošních maturantů z 8. A. „Maximo v tomto školním roce navštěvuje první ročník Day Secondary School v Solwezi. Patří mezi nejlepší studenty," doplnila Jirmanová, třídní 2.D/4.