Každý z výtvarníků po dobu jednoho měsíce naplní svou tvorbou jednu z místností mikulovského zámku. „Letošním záměrem je doplnit kolekci o autory, kteří se ještě sympozia nezúčastnili. A tím přispět k rozšíření pestré škály malířských přístupů ve sbírce," přiblížil kurátor dílny Stanislav Diviš.

Sestava vybraných autorů je složená z pěti výrazných malířských osobností domácí výtvarné scény a jednoho zahraničního malíře původem z Bosny a Hercegoviny, který se po válce na Balkáně trvale usadil v České republice. „Všichni působili, nebo působí v různých výtvarných skupinách ve třech generačních okruzích. Tento fakt, kdy se setkávají autoři různého zaměření, připomíná setkání různých světů, dalo by se přirovnat k filmovému setkání Třetího druhu. Cílem této ideje má být zaměření na malbu," prohlásil kurátor.

Umělci na sobotním zahájení dílny představili svou tvorbu a směry, kterými se ubírají. „Popsali také třeba to, co je inspiruje. Kurátor Diviš recitoval svou vlastní báseň 
a hrál na fujaru. Zároveň je také lídrem kapely Krásné nové stroje, jejíž koncert následoval po zahájení," uvedla asistentka produkce dílny Dagmar Langarová.