Stejně jako v minulosti i letos katalog přiblíží prostřednictvím rozhovorů se zúčastněnými autory jejich tvorbu. A to jak na sympoziu, tak i mimo něj. „Kromě textů obsahuje publikace kvalitní reprodukce děl, jež se stala součástí sbírky současného umění města Mikulova, dokumentární fotografie z akce a odborné zhodnocení výtvarného teoretika. Koncept katalogu je oproti minulým létům rozšířený o náhledové reprodukce také všech ostatních děl, která autoři na sympoziu vytvořili," řekla produkční sympozia Jitka Havlíková.

Sbírku uměleckých děl nově rozšířili Stanislav Diviš v roli kurátora a autoři Václav Bláha, Petr Veselý, Oldřich Tichý, Jan Pištěk, Aldin Popaja, Viktorie Prokopová a Ondřej Čech v pozici teoretika ročníku. „Díla z tohoto ročníku byla znalkyní v oboru výtvarné umění ohodnocená celkem na jeden milion čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun," dodala Havlíková.

Kurátorem je Tichý

Součástí křtu katalogu bude i zahájení výstavy dokumentárních fotografií z uplynulé „dílny". Jejich autorkou je Magdalena Bláhová. Publikaci si zájemci mohou později zakoupit v turistickém informačním centru v Mikulově.

Pořadatelé již nyní pracují na přípravách blížícího se již dvaadvacátého ročníku.

Ten se uskuteční od jedenáctého července do osmého srpna tohoto roku.

Organizací další „dílny" je pověřená nová produkční společnost, jejíž zástupci už brzy zveřejní jména nových účastníků sympozia. Jasný je pouze kurátor, kterým se stal zlínský rodák, malíř Oldřich Tichý.