„Jejich význam spočíval kromě produkce ovoce například také v tom, že zabraňovaly erozi, poskytovaly hnízdní příležitosti ptákům, byly domovem vzácných druhů hmyzu a v neposlední řadě měly i svůj estetický význam," uvedl Jiří Kmet z občanské sdružení Sorbus.

Proto připravilo toto sdružení projekt nazvaný Návrat oskeruše. S jeho pomocí chce v katastrálních územích Mikulova, Bavor, Klentnice, Perné, Pavlova a Sedlece vysadit v letošním roce sto padesát ovocných stromů.

Trend jejich ubývání z krajiny se totiž nezastavil ani v posledních dvou desetiletích. Mimo zahrady a sady lidé ovocné stromy vysazují pouze ve velmi malé míře a nestačí tak nahrazovat přirozený úbytek nebo záměrně pokácené stromy. „Hlavním cílem projektu je aktivní zapojení veřejnosti do výsadeb oskeruší. A jejich návrat do volné krajiny," vysvětlil Kment.

Dobrovolníci budou vysazovat právě jeřáb oskeruše. Tento ušlechtilý teplomilný ovocný strom, který se dožívá až pěti set let, vždy patřil k Pálavě. Často se dříve objevoval také ve vinicích. „Každý, kdo bude mít zájem, obdrží od nás zdarma jednu odrostlou sazenici oskeruše s kořenovým balem, opěrný kůl a ochranné pletivo. Sazenici pak může vysadit na pozemek ve svém vlastnictví nebo pronájmu kdekoliv mimo souvisle zastavěná území uvedených obcí. Pozemky by také neměly být oplocené," upřesnil zástupce občanského sdružení se sídlem v Břeclavi.

Občanské sdružení Sorbus se sídlem v Břeclavi připravilo projekt nazvaný Návrat oskeruše.Jak dodal, jedinou podmínkou, kterou musí zájemci o sazenice splnit, je, že o strom budou dlouhodobě pečovat. „Hlavní fáze výsadeb je sice na programu až v říjnu, přesto již nyní prosíme všechny, kteří sazenice chtějí, aby nám zaslali e-mail na adresu info@sorbus.cz. Ve zprávě uveďte jméno, telefon a předběžný údaj o místě, kam sazenici vysadíte," vyzývá Kmet.

Zájemci budou zařazení do pořadníku, podle kterého pak budou na podzim dostávat sazenice. Projekt Návrat oskeruše, který významně podpořil grantový fond ČSOB, navazuje na úspěšné výsadby několika desítek stromů v okolí Pálavy, za nimiž stojí dvě organizace Českého svazu ochránců přírody z Mikulova. Ale také na práci některých vinařů a zahrádkářů, kteří již oskeruši pěstují.

„Výsadbu nových stromů doplňuje rovněž projekt mapování vzrostlých oskeruší v mikroregionu Mikulovsko. Proto uvítáme každou informaci o výskytu tohoto vzácného stromu ve vašem okolí, kterou nám můžete sdělit na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo 725 463 790," doplnil ochránce přírody z Břeclavi.

Více informací naleznou zájemci na webových stránkách www.sorbus.cz.