Opatření obecné povahy platí měsíc. A to od středy 15. června až do pátku 15. července. „Opatření se vydává z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti osob v souvislosti s poškozením lesa větrnou kalamitou, která způsobila zejména v jižní části obory Soutok rozsáhlé poškození lesních porostů,“ stojí ve vyhlášce, pod níž je podepsaný Igor Pavlov.

Úředníci dočasně zakázali vstup do obory Soutok. Kvůli škodám po ničivé vichřici.Úředníci dočasně zakázali vstup do obory Soutok. Kvůli škodám po ničivé vichřici.Zdroj: Se svolením města Lanžhot

Zákaz vstupu se týká celého území obory Soutok jižně od cesty Křenová a Trnavá s výjimkou cesty Signálka. To je cesta na soutok řek Moravy a Dyje podél plotu obory v souběhu s řekou Dyjí. „Jakákoliv odbočení do obory ze Signálky v úseku mezi Trnavou a Soutokem jsou zakázána,“ poznamenal Pavlov.

Opatření se nevztahuje například na vlastníky, nájemce pozemků, správce pozemků, hasiče, policisty nebo myslivce s oprávněním. „Tyto subjekty mohou do vymezeného území obory vstupovat pouze za účelem provádění hospodářské činnosti,“ podotkl pracovník odboru.

Tomáš Shejbal projíždí na koloběžce více jak sedm set kilometrů na podporu bezobalových obchodů v zemi.
Sedm set kilometrů na koloběžce pro bezobal. Na trase má i jižní Moravu

Rozsáhlé škody utrpěla především jižní část obory. „Jedná se o vývraty, tedy ležící i zavěšené stromy a zlomy. V porostech se eviduje i množství ulomených a zavěšených větví hrozící pádem. Rovněž na lesních cestách se nachází značné množství větví, listí a bahna,“ zdůvodnil Pavlov.

Aktuálně jsou zprůjezdněné především hlavní silnice. Lesníci také začali se zpracováním nahodilé těžby. „V této souvislosti byly přesunuty i těžební kapacity ze sousedního polesí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je pohyb veřejnosti jak po lesních cestách, tak i přímo v porostech v dané oblasti, značným bezpečnostním rizikem. Na místě probíhá intenzivní zpracování, vyklízení a odvoz dřeva spojený s pohybem velkého množství techniky. Omezení vstupu je nutné kvůli ochraně zdraví a pro zachování bezpečnosti osob, a to do doby odstranění následků po bouři,“ pokračoval Pavlov.

Bude-li to nezbytné, může úřad platnost opatření prodloužit. A to i opakovaně. Vždy však nejdéle na dobu tří měsíců.