„Celý prostor by se měl již v příští letní sezoně zazelenat rákosem nově navazujícím na břehy zpevněné balvany. Vytváříme biotop, který by měl přilákat z okolí cenné obojživelníky a vést k tomu, že se jejich populace zvýší,“ vysvětlil vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jiří Matuška.

Úprava břehů lomu byla podle něj jednou z nejdůležitějších částí jeho obnovy. Starý vápencový lom je uzavřený už léta. Po úpravě se do něj v létě nahrnulo k nelibosti ekologů mnoho lidí mířících za koupáním.Bylo jich tolik, že ochranáři museli pohrozit úplným uzavřením prostoru, pokud se začne měnit na veřejné koupaliště. Počet rekreantů omezí i změna jeho břehů, které jsou nyní s balvany hůře přístupné.