Do druhé světové války tudy silnice normálně vedla. „Především Rakušané po ní byli zvyklí jezdit do Mikulova nakupovat, k lékaři či do škol. Podle starosty říkají, že když to nepůjde autem legálně, že tam budou jezdit třeba traktorem,“ sdělil před časem radní a bývalý místostarosta Mikulova Jaroslav Smečka.

Zemědělské stroje totiž tudy údajně projíždět mohou. Nad přesným datem, odkdy by si lidé mohli zkrátit cestu asi o deset kilometrů, visí stále otazník. „Cyklostezku jsme financovali z evropského programu přeshraniční spolupráce Interreg IIIA. Byla tam ale podmínka, že po dobu pěti let musíme projekt využívat k původnímu záměru,“ snažil se vysvětlit starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Proto Mikulovští uvažují nad tím, jak zákeřnou podmínku obejít. „Počítáme s tím, že cyklostezku přebudujeme na silnici se zachováním cyklotrasy. Pětiletou lhůtu bychom tedy dodrželi. V pozemkových úpravách jsme si vygenerovali dostatečně široký koridor, aby tam mohla být cyklotrasa i silnice pro malá motorová vozidla. Takže by se lidé dočkali o něco dříve, nejspíš v roce 2010 nebo 2011,“ přiblížil plány Koštial.

Také rakouská strana začala usilovat o otevření stezky kromě pěších, cyklistů, jezdců na koních a řidičů motorek o obsahu do padesáti kubických centimetrů také pro auta do tří a půl tuny. „Máme obrovský zájem na tom, abychom mohli cestu z Ottenthalu do Mikulova plně využívat. Tyto dvě obce jsou od sebe vzdálené asi šest kilometrů, nyní jich ale musíme ujet šestnáct,“ uvedl starosta obce Ottenthal Albert Graf.

„Šedesát let jsme byli odděleni, teď máme konečně možnost to definitivně změnit a nejde to,“ naráží starosta Graf na fakt, že po válce byl jediný blízký hraniční přechod v Mikulově. Přestože by si mnozí přáli, aby se problém konečně pohnul ku zdárnému konci, podle starosty Mikulova Rostislava Koštiala není možné řešení uspíšit. „V současné době připravujeme projekt týkající se této silnice. V první řadě však musíme počkat na dokončení pozemkových úprav, protože ty řeší koridor pro tuto cestu. Také budeme muset vyjednat napojení silnice na přemostění R52,“ přiblížil.

Kromě toho bude mikulovská radnice řešit také zdroj peněz, ze kterého silnici postaví. „Prostředky chceme získat od Fondu dopravní infrastruktury, Jihomoravského kraje a možná z dotace ministerstva dopravy,“ řekl Koštial a dodal, že pokud to půjde, využije město grantu Evropské unie z prostředků přeshraniční spolupráce. „Jestliže přijde česká strana s přeshraničním projektem, jsme samozřejmě připraveni ho podpořit,“ potvrdil starosta Ottenthalu Albert Graf.