Když se totiž skloubí lenost a neochota se konfrontovat s mnohdy zaneprázdněným úředníkem, navíc podpořená tím, že někteří nechávají vše na poslední chvíli, je jasné, že kýžený průkaz do konce kalendářního roku nezískají. Mám ale spásný nápad. Co pro příště takhle futuristický výdobytek v podobě identifikačního čipu, který nám při narození zavedou pod kůži? Ušetříme nervy, lesy a v neposlední řadě odlehčíme i státnímu rozpočtu.