Lednická kastelánka to řekla nahlas: cizinci nadělají méně nepořádku než Češi. Neznamená to určitě, že by se mezi našinci nenašli ohleduplní ochránci přírody a naopak neexistovali cizinci chovající se jako dobytek. Tak to jistě není. Řada Čechů a Moravanů by ale převýchovu potřebovala jako sůl. Ledničtí o tom vědí své.

k tématu