Vždycky, když cestuji do zahraničí, snažím se chovat opravdu slušně. Možná dokonce slušněji než doma. Mám totiž na paměti slova mých rodičů: A nedělej nám ostudu. Když člověk vyjede za hranice, není jen sám sebou, ale také obrázkem celého svého národa. Naštěstí už jsou pryč časy, kdy v rakouských obchodech visely cedule Češi, nekraďte! Proto mě udivuje, že některým zahraničním šoférům je úplně jedno, že dělají ostudu celé své zemi.