Snímek o vinařích žijících na Břeclavsku vyhrál filmový festival ve Francii, světové vinařské velmoci. Jak paradoxně to zní. Asi podobně jako zpráva, že k úspěchu filmu přispěl i hlas Chantal Poullain, ve Francii téměř neznámé herečky, která je v naší zemi naopak zřejmě nejznámější Francouzkou. Život je prostě někdy plný překvapení.